• تماس: 30-29 02 14 88 - 021
  • ایمیل: info@defona.org
  • ساعت کاری: 09:00-17:00

عاملیت

مراحل درخواست عاملیت فروش

1- پرکردن فرم درخواست عاملیت در وب سـایت دفونــــا

2- بررسی درخواست توسط کارشناسان دفونــــا

3- ارسال فرم اعطای عاملیت فروش کارشناسان دفونا بعد از تاییدیه شرایط درخواست دهنده

4- حضــور برای عقـــد قــــرارداد در شرکت دفونا دکور